navi menu

your position

  1. home
  2. Tour
  3. Cycling around Rusutsu

Cycling around Rusutsu

A leisurely cycling course starting from Rusutsu Resort – explore the expansive land of Rusutsu!

Cycling around Rusutsu

「Cycling around Rusutsu」downroad(PDF:1.1MB)

Link

Rusutsu Resort

Michinoeki 230 Rusutsu

Rusutsu Furusato Park

Rusutsu Fureai Park Park-golf Course

Rusutsu Onsen

Benimaru Potato Monument
(within Benimaru Park)

Statue of Dr. Tokujiro Minakoshi
(Akai Kutsu Furusato Park)

 


pick up menu

Rusutsu Panorama View
  • Annual event information
  • Tour Around Rusutsu
  • Map