navi menu

your position

  1. home
  2. Tour
  3. Rusutsu Driving Tour

Rusutsu Driving Tour

On a short tour around Rusutsu in your own car, a rented vehicle or taxi, you’re sure to encounter lots of new experiences!

Rusutsu Driving Tour

「Rusutsu Driving Tour」Downloard
(PDF:1.1MB)

Link

Michinoeki 230 Rusutsu

Juubeenuma Pond

Akadamo Park-golf Course

Rusutsu Onsen

Benimaru Park

Akai Kutsu Park

 


pick up menu

Rusutsu Panorama View
  • Annual event information
  • Tour Around Rusutsu
  • Map